Mobil inloppshantering till Sjölunda reningsverk

Sjölunda är ett av Sveriges största reningsverk och har cirka 300 000 personer anknutna till sig. Under utbyggnationen uppstod problem med förseningar, och VA Syd valde att hyra in en mobil inloppshantering av Hydria Water.

 Sjölunda reningsverk ligger i norra delen av Malmö hamn och tar emot avloppsvatten motsvarande sju fulla badkar per sekund (ca 1350 liter per sekund). Verket togs i drift 1963, och pågrund av klimatförändringar och befolkningsökning byggs nu verket om för att kunna ta emot större volymer. På grund av förseningar fick VA Syd problem med driften och rådfrågade Hydria Water om lösningar.

-Det befintliga inloppet var försenat och man kunde inte driftsätta det nya biologiska steget eftersom befintliga rensgaller på Sjölunda inte är tillräckligt effektiva. Vi föreslog ett mobilt inlopp som en provisorisk lösning, vilket har fungerat väldigt bra för kunden, säger Philip Carlsson på Hydria Water.

Det mobila inloppet installerades i maj och kommer att finnas på plats året ut tills Sjölundas nya inlopp med rensgaller är färdigställt.

-Vi har även nyligen sålt en mobil inlopssdel till Island och får en hel del förfrågningar. Det är många som insett att det är en väldigt bra lösning vid akuta situationer och som provisorisk lösning vid renovering av reningsverk.