Ny fabrik i Skövde

Mellegård & Naij tillverkar högklassig utrustning för avloppsreningsverk med kunder i hela världen. Tillverkningen ligger i Skövde där stor kompetens finns för att producera marknadens bästa utrustning. Efterfrågan har ökat stadigt, och med hjälp av Hydria Water tas nu nästa steg i Mellegård & Naijs historia när Hydria Group reserverat 17 000 kvadratmeter mark i det nya industriområdet Norra Ryd i Skövde, och planerar att bygga en gallerfabrik på cirka 3000 kvadratmeter – drygt dubbla ytan mot idag.

-Det känns fantastisk att vi nu får förtroendet att bygga en ny fabrik med större lager och bättre arbetsmiljö. En modern produktionsanläggning ger oss möjlighet att utnyttja den stora potential och kunskap som finns i bolaget, och chans att utveckla Mellegård & Naij till att bli en av världens ledande gallertillverkare, säger Martin Jingnäs, vd på Hydria Water.

Målsättningen är att flytta in i den nya fabriken 2020 och att säkra och på sikt ytterligare öka antalet anställda i Skövde.


Bilden är en konceptbild