Multi Rake MR

Multi Rake MR är ett modernt maskinrensat grovrensgaller som avskiljer fasta partiklar (rens, skräp) från vatten.

FÖRDELAR

– Böjda stavar i botten för högre kapacitet, lågt blindsteg och optimal materialupptransport.
– Utbytbara, stavar, spaltvidd och krattelement.
– Rostfria kedjor och kedjehjul.
– Kan levereras i sektioner för enklare montage och leverans.
– Kvalitetskonstruktion i kraftigt rostfritt högkvalitetsmaterial. I såväl stålråvara som drivning, lager, kedjor.
– Sluten ventilerad, säker & hygienisk med lätt öppningsbara luckor.

FUNKTION

Används för: grovavskiljning före pumpstationer, vattenintag, reningsverk, skyddsgaller före känslig finavskiljning. Kedjedrift med flera krattor ger täta rensningscykler vilket ger hög flödes och transportkapacitet.