Ökad efterfrågan på vatten i Förenade Arabemiraten

DUBAI, UAE - NOVEMBER 7: Dubai Marina. UAE. November 7, 2013. Dubai was the fastest developing city in the world between 2002 and 2008.

Efterfrågan på vatten i Förenade Arabemiraten uppskattas till 4,2 miljarder kubikmeter per år, och med en ökande befolkning stiger även kravet på avloppsanläggningar. Just nu pågår uppgraderingar och utbyggnader av flera av landets reningsverk, och Hydria Water har i samarbete med Enexio levererat åtta stora plastkedjeskrapor med tillhörande dekanteringsrännor till försedimenteringsbassänger på Sharjah reningsverk för att klara en ökad belastning.