Träskrapor från 1972 har gjort sitt

Vidöns Reningsverk i Hammarö kommun har haft fyra uppsättningar med träskrapor i drift sedan 1972 som sedan en lång tid tillbaka har gjort sitt. Hög kvalitet på tidigare leveranser resulterade i förtroendet att man i ett tidigt skede tog kontakt med Hydria Water för att klargöra hur en moderniserad lösning kan se ut.

Lösningarna utformades utifrån önskemål från driftpersonalen gällande utrustning och teknisk specifikation. Projektet för Hydria Water inkluderade rivning, montage och leverans av fyra nya plastkedjeskrapor.

Vidöns Reningsverk är idag ett mer moderniserat reningsverk med genomtänkta och hållbara lösningar.

Hydria Water Vidön reningsverk